Beauty Beauty - Stefani Gifta Ganda's Blog

Friday, April 17, 2015

Text GIF

 SORRY YA KALAU JELEK ... MAKLUM ... PEMULA ...Ini gambarnya besar ... Save? Ijin dulu ke aku! 
NB: Itu gerak, tapi cuma sekali gerakannya. Hehe ...There are 2 comments.